Groeilicht oplossingen

Groeilicht oplossing Optimale berekening - veilige installatie

Ook voor belichting leveren wij op maat ontworpen installaties. Het ontwerp van een belichtingsinstallatie gebeurt in nauw overleg met de fabrikant van de belichtingsarmaturen. 
De gewenste lichtsterkte en teelt maar ook het gewenste gelijkmatigheidsniveau zijn hier belangrijke uitgangspunten.

Aan de hand van het lichtplan dat wordt opgesteld, wordt de bijbehorende elektrische installatie met zijn bekabeling en schakelpanelen uitgewerkt.

Wij verzorgen hier het hele traject vanaf de transformator en/of wkk tot en met het aansluiten van de laatste lamp. 

Prefab bekabeling

Voor het maken van de strengen gebruiken we het Prefab bekabeling. Waar we in het verleden bij elk armatuur een lasdoos monteerden, wordt nu bij elke lamp de voedende kabel niet meer onderbroken en zijn de lasdozen overbodig. We rekenen de lengte uit tot de eerste lamp en lassen vanaf dit punt de stekker van het armatuur aan de voedingskabel.

We snijden een zogeheten aftakklem in het koper van de voedende ader. Op deze manier is het niet nodig de voedende kabel door te knippen. De las wordt door middel van krimpkous tot één solide waterdichte verbinding gemaakt. Elke streng wordt na fabricage getest door een hoog vermogen op de kabel te zetten. Ook wordt de waterdichtheid van de aftakkingen steekproefsgewijs getest.